m

This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

Top

poslovni-slajder KOMERCIJALNO POSLOVNI OBJEKTI

Primena Xella rešenja u izgradnji komercijalno poslovnih objekata

Izgradnja objekata ovog tipa ima za cilj da odgovori na potrebe savremenih kompanija, obezbeđujući pre svega trajan, prijatan i komforan radni ambijent visokog kvaliteta. Komercijalno-poslovni objekti, kao mesta gde se odvijaju društvene aktivnosti poslovnog i kulturnog karaktera, zahtevaju najviše standarde po pitanju bezbednosti.

Objekte izgrađene Xella građevinskim materijalima karakteriše upravo trajnost i stabilnost. Zahvaljujući maloj težini, dobroj nosivosti i sposobnosti Ytong bloka da preuzme seizmičke sile iz svih smerova, objekti građeni ovim materijalom obezbeđuju izuzetnu sigurnost u slučaju zemljotresa.

Manje opterećenje konstrukcije, brza gradnja i visoka otpornost na požar (klasa A1) su glavne prednosti Ytong i Silka blokova za ovaj tip objekata. Tipski elementi u vidu gotovih nadvratnika, nadprozornika i ugaonih elemenata dodatno ubrzavaju zidanje. Savršeno Xella rešenje za izolaciju plafona, naročito podzemnih garaža je Multipor – negoriv termoizolacioni materijal visoke pritisne čvrstoće, paropropustan i ekološki materijal.

Osluškujuci potrebe krajnjih korisnika, nastojimo da našim klijentima, predstavimo sistemska rešenja, koja ispunjavaju sve aktuelne standarde po pitanju termo i zvučne izolacije, a ujedno značajno olakšavaju i ubrzavaju sam proces gradnje poslovnih objekata koji su u skladu sa visokim standardima internacionalnih kompanija kao i domaćih firmi.

sirijus-tipovi
tlocrt